Kurs & Konferanser

MeyerPro har mange års erfaring innen kurs og konferanser.

Dette deler vi inn tre;

1. Det å arrangere kurs og konferanser
2. Prosesser
3. Kurs innen forskjellige felt

 

 

 

1. Arrangere kurs og konferanser
Vi hjelper deg med alt fra planlegging, innhold, logistikk, overnatting, teknisk gjennomføring, fakturering og alle de detaljer som kan være lette å glemme.

2. Prosesser
Har bedriften planer om omstillinger og endringer? Vi har de verktøyene som hjelper bedriftsledelsen å kjøre store prosesser med ansatte og/eller brukere

3. Kurs innen forskjellige felt
Effektivisering av styrearbeid, hvordan involvere de ansatte i prosesser, risikoarbeid og analyser, ”hands on”, finne trygghet som leder og arbeidskultur